Manyetik Debimetre

Elektromanyetik debimetreler, iletken sıvıların izlenmesi, dolum, dozlama ve alım-satım transferinde hassas ölçüm için kullanılır. Su, asit, baz, kum-su karışımı, çamur ve bunun gibi daha pek çok elektriksel iletkenliği olan sıvılarda ölçüm yapabilir.

Elektriksel iletkenliği olan bir akışkan, elektriksel olarak izole edilmiş bir boruda manyetik alandan geçer. Tüpün içinde bulunan bobinlerin üzerindeki metal parçalar sayesinde sürekli bir gerilim oluşur. Gerilimi elektromanyetik debimetrenin için kısmına doksan derece dik olarak yerleştirilen iki adet ölçüm elektrodları algılar.  Gerilim akış hacmiyle doğru orantılıdır. Akış daha hızlı hareket ettiğinde daha fazla voltaj üretilir. Akışın olmadığı durumda 2 elektrod arasında herhangi bir elektriksel gerilme meydana gelmez.

Avantajlar/ Dezavantajlar

-Elektromanyetik debimetreler hareketli parça içermediği için bakım gerektirmez. Boru içi tamamen boş olduğu için temizliği kolayca yapılabilir. 

-Çok geniş ölçüde bağlantı çap ölçüsü mevcuttur.

-Katı madde içeren sıvılarda ölçüm yapılabilir.

-Yağ gibi iletken olmayan sıvılarda, buhar ve gazlar için uygun değildir.

-Basınç kaybı sıfırdır.

-Anlık veya toplam akış miktarını gösterir.

Elektromanyetik Debimetreler Nasıl Kullanılır?

Manyetik debimetreler, borulardaki su, asitler, kostik ve bulamaçlı iletken sıvıların hızını ölçer. Manyetik debimetreler, sıvının elektrik iletkenliği yaklaşık 5μS / cm'den büyük olduğunda düzgün şekilde ölçüm yapabilir. Deiyonize (iyonsuzlaştırılmış) su, kazan besleme suyu veya hidrokarbonlar gibi düşük iletkenliği olan akışkanlarda manyetik debimetreler kullanmak, debimetrenin kapanmasına ve sıfır akış ölçmesine neden olabilir.

Bu debimetre akışı engellemeyeceği için temiz, hijyenik, kirli, korozif ve aşındırıcı sıvılarda uygulanabilir.

Homojen olmayan sıvılar için uygulamalar su, atık su, madencilik, maden işleme, enerji, kağıt hamuru  ve kimya endüstrilerinde kullanılır. Elektomanyetik debimetreler arıtılmış ve arıtılmamış atık su, proses suyu ve kimyasalları ölçmek için su arıtma tesislerinde kullanılır. Madencilik ve mineral proses endüstrisi uygulamalarında proses suyunu ve proses bulamaçlı akışlarının ölçümü yapılır.

Kimya endüstrisinde asit ve kostik gibi sıvı akışkanların izlenmesi sağlanır.

Elektromanyetik debimetrelerin montajı önemlidir. Yer çekiminden dolayı hatta ters bir şekilde bağlanamaz. Doğru ölçüm yapması için debimetrenin sıvı ile dolu olduğundan emin olmak gerekir.

Debimetre seçerken vakum ve sıcaklık değerlerinden emin olun. Vakum servisinde emişle birlikte debimetreye zarar verir. Aynı şekilde aşırı sıcaklık artışı elektromanyetik debimetreye hasar verebilir.

Ölçüm elektrodları zaman zaman ortamda bulunan manyetik gürültüyü de algılyabilir. Bu gerçek ölçüm sinyalinden kesinlikle ayırt edilmelidir. Bunu sağlamak için manyetik alan darbeli doğru akım ile oluşturulmalıdır. Doğru darbeli akım ile yüklü iyonların elektrodlar arasında yerleri sürekli değiştirilerek manyetik gürültünün etkisi giderilir ve hassas ve kararlı akış ölçümü yapılır.

Kullanılan Sektörler


Kullanım sırasına göre, su / atık su endüstrisi, kimya fabrikaları, gıda fabrikaları, oil & gas  tesisleri (petrol ve gaz sıvıları için değil), enerji tesisleri, kağıt fabrikaları, demir çelik tesisleri, maden ve ilaç sanayi.