Koruma Sınıfları

IP Code (IP Kodu)’un açılımı ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir.   

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde herbir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:
1. Katı cisimlere karşı koruma
2. Sıvılardan koruma
3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

GÜVENLİK SINIFLARI

 

               
                     

Sınıf 0

Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

 
 

Temel yalıtımlı koruma

Topraklama yapılması zorunlu ürünler

Topraklama yapılması zorunlu olmayan ürünler

Trafo veya 24 Volt’a kadar akü ile çalışan ürünler

 
                     

IPxy KORUMA SINIFLANDIRMA CETVELİ

 

           

( CEI 529, DIN 400 50, BS 5490 ve NF C 20-010 Normlarına göre)

           
                     

Birinci

X

İkinci

Y

 

Karekteristik

KISA TANIMLAMA

Karekteristik

KISA TANIMLAMA

 

rakam

KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA

rakam

SUYA KARŞI KORUMALI

 
                     

0

Korumasız

 

 

 

0

Korumasız

 

 

 

1

50 mm. den büyük katı cisimlere karşı korumalı.    ( Örnek : Elin istek dışı teması )

1

Damlayan suya karşı korumalı

 

 

2

12,5 mm. den büyük katı cisimlere karşı korumalı. ( Örnek : Parmak temasları )

2

15º ye kadar eğik iken damlayan suya karşı korumalı

 

3

2,5 mm. den büyük katı cisimlere karşı korumalı.   ( Örnek : aletler, vidalar )

3

Yağmura karşı korumalı

 

 

4

1,0 mm. den büyük katı cisimlere karşı korumalı.   ( Örnek : İnce aletler, küçük teller )

4

Sıçrayan suya karşı korumalı

 

 

5

Toza karşı korumalı

5

Su püskürtmesine karşı korumalı

 

6

Toz geçirmez

6

Şiddetli deniz dalgalarına karşı korumalı

 

 

 

 

 

 

7

Suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı

 

 

 

 

 

 

8

Su altında bırakılmaya karşı korumalı

 
                     
                     

KORUMA SINIFLARI

 

               
                     

 

IP 20

IP 43

IP 44

IP 54

IP55

IP65

IP67

     
     

KULLANILMASI GEREKEN ALANLAR

Toz olmayan kuru alanlarda

Açık nemli ve ıslak alanlarda

Açık, nemli ve ıslak alanlarda

Nemli ve tozlu alanlarda

Nemli ve ıslak alanlarda

Nemli ve ıslak alanlarda

Su altında

     

SUYA KARŞI KORUMA

.........

Düşeyde 60° lik açıyla gelen suya karşı koruma

Her yönden gelen suya karşı koruma

Her yönden gelen sıçrayan suya karşı koruma

Her yönden gelen fışkıran, hızlı suya karşı koruma

Her yönden gelen  fışkıran, hızlı suya karşı koruma

Basınçlı suya karşı koruma

     

TOZ VE CİSİMLERE KARŞI KORUMA

12 mm.’den daha büyük cisimlere karşı koruma

1 mm.’den daha büyük cisimlere karşı koruma

1 mm.’den daha büyük cisimlere karşı koruma

Toza karşı  koruma

Toza karşı koruma

Toz geçirmez

Toz geçirmez

     
                     
                     
                     

Mekanik Darbelere Karşı Koruma

             
                     

( NF 20-010 Normunun 1 nolu ekine göre )

               
                     

Koruma Derecesi

 

 

 

             

 

   

 

             

0

Korumasız

             

1

Darbe şiddeti;  0,225 jul

             

3

Darbe şiddeti;  0,500 jul

             

5

Darbe şiddeti;  2,00 jul

             

7

Darbe şiddeti;  6,00 jul

             

9

Darbe şiddeti;  20,00 jul