Kontrol Vanalarında Kavitasyon Nasıl Oluşur?

Kontrol Vanalarında Kavitasyon Nasıl Oluşur?

Kavitasyon, özellikle kontrol vanalarında meydana gelen bir olgudur. Valflerinize ciddi hasar verebilir ve ömrünü önemli ölçüde kısaltabilir. Bu makalede, kavitasyonun ne olduğuna, vanalarınız ve diğer ekipmanınız üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğunu ve nasıl önleyebileceğinizi göreceğiz.

Kavitasyon Nedir?

Proseslerin bazı bölgelerinde, yanlış seçim veya yanlış tasarım sonucu, akışkanın aşırı hız kazanması ile statik basınç, akışkanın o sıcaklıktaki, buharlaşma basıncının altına düşebilir. Bu durumda, kavitasyon ve gürültü problemleri söz konusu olmaktadır. Kavitasyon; bu düşük basınç ortamında oluşan buhar kabarcıklarının takiben, tekrar yoğuşmaları ve oluşmuş vakum sayesinde hız kazanarak, yüzeye kuvvetle çarpmaları anlamına gelmektedir. Bu darbeler, her malzemeyi tahrip edebilir. Bu yüzden kısık çalışma halinde bile, vanaların herhangi bir bölgesinde, akışkanın buharlaşma basıncının altına inilmemesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da; buharlaşma basıncının, sıcaklıkla eksponensiyel olarak artmasına bağlı olarak, yüksek sıcaklıklarda Kavitasyon tehlikesinin artmasıdır.

Kavitasyon Vananızı Nasıl Etkiler?

Birçok kontrol vanası sınırlı bir süre boyunca kavitasyona dayanacak şekilde üretilmiştir. Ancak, kavitasyona uzun süre maruz kalmak, kontrol vanalarınıza ciddi şekilde zarar verebilir.

Buhar kabarcıkları çöktüğünde, valfin gövdesinde oyuklaşmaya neden olan bir patlama yaratırlar. Zamanla bu aşınma ve yıpranma, valfin arızalanmasına neden olabilecek ciddi erozyona neden olur.

Kavitasyon yalnızca vanalara değil boru, enstrüman  ve diğer ekipmanlara da zarar verebilecek yüksek düzeyde gürültü ve titreşim yaratır.

Kullandığımız Bir Sistemde Kavitasyon Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Kavitasyon olup olmadığını anlamanın en kolay yolu basınç karşılaştırması yapmaktır. Akışkan içerisinde herhangi bir kontrol hacmi seçilerek bu noktanın basıncı ölçülür.  Bu değer akışkanın buharlaşma basıncına eşit veya düşük ise kavitasyon kaçınılmazdır.

Kavitasyon olayının bu denli sıkıntılara yol açması, tesis verimini kötü yönde etkileyecektir. Bu yüzden tesislerde özellikle pompa-türbin seçimi yapılırken kavitasyon, dikkat edilecek hususlar arasında en başlarda olmalıdır.   

Kavitasyonu Nasıl Önleriz?

Uygulamanız için doğru vanayı seçtiğinizden emin olun. Vananız yanlış boyutta veya yanlış tipte ise kavitasyon olasılığı artar. Yüksek basınç düşüşü olan hatlarda kavitasyon önleyici bir valf kullanın.

Basınç düşüşünün bir kerede hepsinden daha yavaş yavaş gerçekleşmesi için çoklu kontrol valfleri veya çok kademeli kontrol valfleri kullanın.

Kontrol vanasını sistemin en düşük seviyesine yada akışkan sıcaklığının en az olduğu noktaya yerleştirin.

Prosesi modifiye etmek için kontrol vanasını giriş basıncının yüksek olduğu noktaya yerleştirilmesi bazen kavitasyonu engelleyebilir. Aynı zamanda kontrol vanasını akışkan sıcaklığının ve buhar basıncının düşük olduğu noktaya yerleştirilmesi kavitasyon problemini engellemeye yardımcı olabilir.

Kavitasyonu asgari seviyeye indirgemek veya tamamen ortadan kaldırmak için özel trimli vanalarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.