Su & Atık Su

Temiz içme suyu insan sağlığı ve refahı için hayati önem taşır. Nüfusun arttığı bir dünyada, sürekli, temiz su kaynağına erişim insan sağlığı için temel bir gerekliliktir. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin neden olduğu su kıtlığı, su sıkıntısı çeken bölgelerde tuzdan arındırma tesislerinin istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açmıştır. Bu arada, kullanım suyu şirketlerinin, doğal ekosistemlerimizin sağlığını korurken hem yüksek kaliteli içme suyunun kullanılabilirliğini sağlaması gerekir.

Deka Proses kontrol sistemine entegrasyona kadar son derece sofistike, pazar odaklı ve rekabetçi fiyatlı vana ve enstrümanları ile özelleştirilmiş ve tam donanımlı çözümler sunar. Ekibimiz, erken planlama aşamalarından devreye almaya kadar size yardımcı olan danışman mühendisler ve uzmanlardan oluşur.

Su Ve Atık Su Endüstrisine Tedarik Ettiğimiz Başlıca Ürünler:

- Kontrol vanaları (Manuel vanalar, On /Off vanalar, Oransal Vanalar, V Port Segment Vanalar, ESD Vanalar)

- Elektromanyetik debimetre

- Ultrasonik debimetre

- Termal kütle debimetre

- Smart basınç ve fark basınç transmitterleri

- Ultrasonik ve radar seviye transmitterleri

- Hidrostatik seviye transmitterleri

- Smart sıcaklık transmitterleri

- Ph/orp, iletkenlik, bulanıklık, akm, bakiye klor ölçerler vb.