Oil & Gas

Petrol ve gaz ürünlerini çıkarmanın, rafine etmenin ve dağıtmanın zorlukları sürekli değişiyor. Daha küçük ve daha uzak petrol ve gaz kaynaklarının ticarileştirilmesi, her zamankinden daha zorlu proses koşullarına dayanabilecek ekipman talebini artırmıştır. Bu arada, temiz enerjiye olan ilginin artması ve daha yüksek sıvılaştırma kapasitesi ve daha iyi nakliye ve depolama kabiliyetlerinin bir sonucu olarak daha iyi arz sayesinde doğal gaza olan talep hızla artmaktadır.

Deka Prosesin markaları, zorlu çevre standartlarını karşılarken güvenliği ve tesis performansını artıran ürünler üretmek için proses lisans verenleri ve EPC'lerle yakın bir şekilde çalışır. Ayrıca, gaz üretimi, iletimi, sıvılaştırma, nakliye, yeniden gazlaştırma, depolama ve dağıtımdan LNG sürecinin tüm yönlerinde önemli bir rol oynarlar.

API, ASME, SIL3, ATEX, FIRE SAFE Sertifikalarıyla Petrol Ve Gaz Endüstrisine Tedarik Ettiğimiz Başlıca Ürünler:

- Emniyet vanaları

- Tank üstü koruma ekipmanlar (pvrv, emergency relıeve vanası, alev tutucu, blanket gas regulatörü)

- Kontrol vanaları (manuel vanalar, on /off vanalar, oransal vanalar, severe service valve)

- Patlama diskleri

- Coriolis kütlesel debimetreler(custody transfer)

- Yoğunluk ölçer

- Ultrasonik debimetre

- Türbin debimetre

- Dişli debimetreler

- Orifis debimetre

- Vortex debimetre

- Viskozite kompanseli akış şalterleri

- Smart basınç ve fark basınç transmitterleri

- Ultrasonik ve radar seviye transmitterleri

- Smart sıcaklık transmitterleri