Maden

Madencilik uygulamalarındaki gereksinimler benzersiz ve zordur. Bu endüstrinin uzun vadeli bir tedarikçisi olarak aşındırıcı madencilik çamurlarının veya taş ocaklarındaki tozlu agregaların ölçüm ve kontrolünde Deka Proses, zorlu proses gereksinimlerini karşılamak için yenilikçi ölçüm çözümleri sunar.

 Maden Endüstrisine Tedarik Ettiğimiz Başlıca Ürünler:

- Emniyet vanaları

- Kontrol vanaları (Manuel Vanalar, On /Off Vanalar, Oransal Vanalar, Severe Service Vanaları, Knife Gate Vanalar, Pinch Vanalar )

- Patlama diskleri

- Coriolis kütlesel debimetreler

- Elektromanyetik debimetre

- Değişken alanlı debimetreler,

- Vortex debimetre

- Orifis debimetre

- Smart basınç ve fark basınç transmitterleri

- Ultrasonik ve radar seviye transmitterleri

- Smart sıcaklık transmitterleri