İlaç

İlaç endüstrisinde ilaç üretiminde sterilite, güvenlik ve doğruluk önemlidir. Bu endüstri için aseptik bağlantılara ve cilalı ıslak parçalara sahip vana ve enstrumanlarımız ile çözüm sunmaktayız. Yaygın olarak kullanılan bağlantılar Tri-clamp ve Varivent'tir. Çeşitli bağlantı tiplerimiz Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu (EHEDG) ve Amerikan gıda standart 3-A'ya göre onaylanmıştır.

İlaç Endüstrisine Tedarik Ettiğimiz Başlıca Ürünler:

- Emniyet vanaları

- Tank üstü koruma ekipmanlar (Pvrv, Emergency Relieve Vanası,  Alev Tutucu, Blanket Gas Regülatörü)

- Kontrol vanaları (Manuel vanalar, On /Off Vanalar, Oransal Vanalar)

- Coriolis kütlesel debimetreler

- Manyetik debimetreler

- Değişken alanlı debimetreler

- Diyaframlı basınç ve fark basınç transmitterleri

- Ultrasonik ve radar seviye transmitterleri

- Kapasitif ve iletken seviye transmitter ve şalterleri

- Hidrostatik seviye transmitteri

- Seviye şalteri

- Smart sıcaklık transmitterleri